Zo voorkom je identiteitsfraude tijdens vakantie

Alle vouchergebruikers AVG-programma krijgen bericht over verlenging
Alle vouchergebruikers van het online AVG-programma krijgen tijdig bericht wanneer de huidige mogelijkheid stopt om het programma te gebruiken. Ze hoeven zich geen zorgen te maken dat ze opeens niet meer bij hun gegevens kunnen.

Dit geldt dus voor de gebruikers die vorig jaar van hun branche- of beroepsvereniging een voucher ontvingen voor een jaar gratis gebruik. Na afloop van dat jaar moet een abonnement worden afgesloten om het programma te kunnen blijven gebruiken.

De vouchers zijn op verschillende momenten afgegeven en niet iedereen weet meer wanneer. Vandaar dat iedereen individueel bericht krijgt. Dat komt per e-mail van de eigen vereniging en/of van de Stichting AVG voor Verenigingen. Ook in het AVG-programma komt een melding te staan. Houd daarom de mailbox in de gaten en lees de mededelingen in het programma. 

Let op! Regel verlenging meteen 
Het is belangrijk om de verlenging meteen te regelen. Zo voorkom je dat je niet meer bij de eerder ingevulde gegevens kunt. Verleng je niet? Dan gaan je ingevulde gegevens verloren en kun je straks niet meer beschikken over een actuele AVG-verklaring. 

Hoe verleng je? Door in te loggen op het programma en de instructies te volgen. Goed nieuws voor de leden van veel branche- of beroepsverenigingen: veel verenigingen hebben een overeenkomst gesloten met de Stichting AVG voor Verenigingen waardoor u een korting krijgt die kan oplopen tot 50%. 
Overigens heeft inmiddels meer dan 85% van de gebruikers van het eerste jaar een abonnement afgesloten om het AVG-programma ook in de toekomst te kunnen blijven gebruiken. 

AP: van informeren naar controleren en sanctionieren 
In het eerste jaar van de privacywetgeving AVG heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich vooral gericht op het geven van informatie. Dat beleid is inmiddels aangepast.  

AP heeft aangekondigd het accent te gaan leggen op controle en – indien nodig – het opleggen van sancties. De ‘privacy-waakhond’ is onlangs gestart met het opleggen van boetes. 

Bij een controle is het belangrijk te kunnen aantonen wat je hebt gedaan om de privacy van persoonlijke gegevens te beschermen. Je moet onder meer aangeven welke gegevens je opslaat, waarom je dat doet, wie bij de gegevens kunnen, met wie je de gegevens deelt en hoe privacy onderdeel is van je bedrijfsvoering. In de AVG-verklaring zijn al deze thema’s opgenomen. 

AVG-programma krijgt nieuw uiterlijk
Het online AVG-programma wordt niet alleen inhoudelijk steeds getoetst op actualiteit en waar nodig aangepast, het uiterlijk verandert binnenkort ook. Schrik dus niet als het vertrouwde beeld er opeens anders uitziet. 

Het vertrouwde logo van het AVG-programma blijft ongewijzigd, net als de wijze van inloggen. Ook de inloggegevens veranderen niet. De nieuwe opmaak is overzichtelijker en daardoor gebruiksvriendelijker. De uitstraling is meer in overeenstemming gebracht met het product. Naast de vormgeving is een aantal instructievideo’s vernieuwd. Ze sluiten beter aan bij wat in 2019 gangbaar is.

Voorkom identiteitsfraude tijdens vakantie 
Identiteitsfraude is een nachtmerrie. Iemand anders gaat er met jouw identiteit vandoor, opent een rekening op jouw naam, geeft geld uit en maakt zelfs schulden. Bewijs maar eens dat je er niet achter zit. Ook het verlies van bankpas of paspoort zorgt voor een hoop ellende. 

Blijf alert tijdens de komende vakantieperiode. Misbruik gaat soms gemakkelijker dan je denkt. In het buitenland wordt geregeld gevraagd om je paspoort of ID-kaart. Geef die niet zomaar af. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert zelf een kopie te maken en daarbij het burgerservicenummer onleesbaar te maken door het af te dekken of door te strepen, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie die is bedoeld en zet er een datum op.  

Nut en noodzaak van de AVG-verklaring
Onderdeel van het online AVG-programma is een AVG-Verklaring. Waarom is die belangrijk, wordt ons geregeld gevraagd. Ten eerste: wat is het? De verklaring is een duidelijk overzicht van alle acties die zijn ondernomen om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. 

Dat is erg handig als er een controle komt, want je kunt zo laten zien privacybescherming serieus te nemen. Zorg er uiteraard wel voor dat de eerder opgeslagen informatie nog correct is. Om daarbij te helpen, krijgen alle gebruikers van het AVG-programma periodiek een melding. Advies: is er niets veranderd? Draai dan een nieuwe AVG-Verklaring met actuele datum uit. Is er wel wat veranderd? Pas een en ander aan in het programma en vraag alsnog om een nieuwe AVG-Verklaring. 

Bron: AVG voor verenigingen