Veel gestelde vragen voor Stichting O & O fonds

Vragen:
Is de premie voor de St. O & O Fonds voor 2019 gewijzigd?

Nee, de premie voor de Stichting Sociaal fonds voor opleiding en ontwikkeling in het schoenherstellersbedrijf is in 2019 hetzelfde gebleven, ten opzichte van 2018.

Zie de vraag: hoeveel bedraagt de premie van het sociaal fonds?


Informatie over de Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Schoenherstellersbedrijf.

Het Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Schoenherstellersbedrijf is in de CAO voor de Schoenherstellers vanaf 1994 vastgesteld. De premie bedraagt 0,5%, 0,25% voor de werknemer en 0,25% voor de werkgever. En vervolgens ook van toepassing op de schoenherstellers die vallen onder de CAO Schoentechniek.

Schoenherstellers met personeel zijn verplicht deze premie op het salaris van hun personeel in te houden en af te dragen naar het Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Schoenherstellersbedrijf.

De stichting Sociaal fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Schoenherstellersbedrijf financiert een deel van de opleiding tot schoenhersteller, financiert het ORBA-handboek, de voorlichtingsbijeenkomsten CAO. Indien u extra informatie wilt over dit fonds, dan kunt u dat opvragen bij bovenstaand adres.

Wilt u eventuele onjuistheden of onvolledigheden op het formulier verbeteren en retour zenden aan het adres onder aan het formulier. U kunt ook faxen naar: 0226-421637.

Telefonische opgaven worden niet geaccepteerd.
 


Hoe kan ik me aanmelden als werkgever met personeel?

Via dit aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden als werkgever bij de Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Schoenherstellersbedrijf.


Wat moet ik doen om mij als werkgever af te kunnen melden bij het O & O fonds.

Wanneer u als werkgever geen personeel meer in dienst heeft, kunt u de verklaring geen personeel (meer) in dienst in vullen. 


Hoeveel bedraagt de premie van het sociaal fonds.

De premie bedraagt 0,5%. 0,25% voor rekening van de werkgever en 0,25% voor rekening van de werknemer.


Hoe doe ik opgave over het jaar 2017?

Ja u kunt nu al eventueel opgave doen over het jaar 2017. In principe moet de opgave over het jaar 2017 voor 1 februari 2018 bij de Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Schoenherstellersbedrijf binnen zijn. Mocht u bijvoorbeeld halverwege het jaar 2018 geen personeel meer in dienst hebben, dan kunt u ook nu al 2018 afronden d.m.v. dit opgavenformulier.

Mocht u inderdaad geen personeel meer in dienst hebben en dat komt er in de toekomst ook niet meer, verzoeken wij u vriendelijk om ook de verklaring geen personeel (meer) in dienst formulier in te vullen d.m.v. dit formulier.


Kan ik nog opgave doen over een ouder jaar?

Ja u kunt nog opgave doen over een ouder jaar. U kunt daarvoor een formulier van een later jaar gebruiken. Let wel! Cumulatieve loonstaat meesturen en met de hand het jaartal veranderen.
Terug