Help123 - Slimme, eenvoudige en voordelige BHV tool

De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan Help123, samen met collega-brancheorganisaties van de  kappers (ANKO), bloemisten (VBW), bakkers (NBOV) en slagers (KNS) en twee ministeries. Dit is een unieke bhv-tool waarmee bedrijfshulpverlening in het bedrijf veilig, eenvoudig en betaalbaar is! Met deze speciale tool kun je als ondernemer gemakkelijk en snel je bedrijfshulpverlening op poten zetten en daardoor je bedrijf veiliger maken, voor jezelf, je medewerkers en je klanten!

BHV: veilig, eenvoudig & voordelig met slimme online tool!

Vanaf nu kunnen schoenmakers online hun BHV organiseren, dankzij een online bhv-tool, die de Nederlandse Schoenmakers Vereniging samen met een aantal andere branches uit het Winkelambacht ontwikkeld heeft. Medewerkers verplicht naar prijzige trainingen sturen en afhankelijk zijn van één bhv’er is verleden tijd!

De tool heet Help123 en de schoenmakers (werkgevers en werknemers) die de tool getest hebben zijn heel erg enthousiast!

Voordeel 1: veilig

Met Help123 ben je niet meer afhankelijk van 1 bhv’er, want alle medewerkers volgen een online training, net zo lang tot zij geslaagd zijn. Kennis over hoe je moet handelen bij een noodgeval is daardoor bij meer mensen aanwezig en dat bevordert de veiligheid. 

Voordeel 2: eenvoudig

Help123 is afgestemd op onze branche. Je organiseert eenvoudig bhv op de werkvloer en het systeem zorgt ervoor dat je niets vergeet. Je medewerkers volgen de trainingen online op hun telefoon, tablet of pc. Help123 herinnert je eraan als het tijd is voor de jaarlijkse herhaling van de training. 

Voordeel 3: betaalbaar

De bhv-tool kost je slechts € 4,99 ex. btw per medewerker. Uiteraard kun je er altijd zelf voor kiezen om toch nog aanvullend gebruik te maken van praktijkcursussen (bijvoorbeeld reanimeren of brand blussen), maar met Help123 zorg je er in ieder geval voor dat je aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Help123 is ontwikkeld in het kader van de Maatwerkaanpak Regeldruk Winkelambacht en voor de schoenherstellers mede mogelijk door een subsidie van het CvAE uit de resterende middelen van het inmiddels opgeheven Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA).

Geef ambachtelijke ondernemers meer tijd om te ondernemen

Bekijk in het document hieronder een van de behaalde resultaten van de Maatwerkaanpak reguldruk winkelambachten.

Geef ambachtelijke ondernemers meer tijd om te ondernemen

Maatwerkaanpak Regeldruk Winkelambachten

Dure werkgeversverplichtingen bij langdurige ziekte van werknemers, hoge en niet transparante lokale lasten en regelgeving. Vijf brancheorganisaties (ANKO-kappers, VBW-bloemisten, KNS-slagers , NSV-schoenherstellers en NBOV-bakkers) hebben samen onderzocht wat hun achterban het meest beperkt in het ondernemen en welke regels en verplichtingen een zware last vormen. In april 2015 overhandigde ambassadeur Maatwerkaanpak Winkelambacht Patrick van Domburg samen met ANKO-voorzitter Jan Franssen de rapportage met de elf grootste belemmeringen aan minister Kamp van Economische Zaken.

Vervolgens is dit verder uitgewerkt in een actieprogramma dat op 18 december 2015 aan de tweede kamer werd aangeboden door minister Kamp.

Dit actieprogramma is tot stand gekomen in opdracht van de Ambassadeur Maatwerkaanpak winkelambacht, de heer Patrick van Domburg. Bij de ontwikkeling is samengewerkt met de brancheorganisaties voor bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS), bloemisten (VBW) en kappers (ANKO). De uitwerking van de oplossingsrichtingen heeft plaatsgevonden in afstemming met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de regiegroep van de Retailagenda, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie SZW, de gemeenten Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Dronten, IJsselstein en Tilburg, Stichting Voice, Stichting Reprorecht, Sena, Buma-Stemra, Detailhandel Nederland, MKB Nederland en VNO-NCW.

Momenteel bevinden we ons in de fase dat de 11 gezamenlijk gekozen knelpunten nader worden aangepakt. De gehele discussie die nu bijvoorbeeld loopt dat doorbetaling bij ziekte gedurende twee jaar veel te lang is komt uit dit traject vandaan.

Op onze website is een speciaal onderdeel gebouwd onder publicaties NSV Lobby belemmeringen regeldruk Winkelambacht. Dat vindt u hieronder Daar wordt verslag gedaan van het hele traject en zijn de rapporten beschikbaar.

Nog even in het kort:

Dit pakken we aan:

 1. Onnodige kosten door onduidelijke regelgeving bedrijfshulpverlening (BHV)
 2. Hoge en complexe vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten
 3. Administratieve verplichtingen vanwege de hygiënecode zonder toegevoegde waarde
 4. Hoge regeldruk door nieuw etikettenbeleid
 5. Hoge kosten en veel werk door de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
 6. Hoge kosten door verplichtingen in het ontslagrecht
 7. Dure verplichtingen bij langdurige of regelmatige ziekte van medewerkers
 8. Complexe regels van de werkkostenregeling
 9. Dienstverlening van gemeenten is onder de maat
 10. Hoge en onduidelijke gemeentelijke lasten voor ondernemers in het winkelambacht
 11. Verlies van omzet door hoge parkeerkosten en slecht parkeerbeleid

Want uiteindelijk willen we gewoon met elkaar gewoon ondernemen zonder gedoe.

Hieronder nog het staatje wat de schoenherstellers hadden gedefinieerd.


 

Belemmeringen regeldruk winkelambacht

Dure werkgeversverplichtingen bij langdurige ziekte van werknemers, hoge en niet transparante lokale lasten en regelgeving. Vijf brancheorganisaties (ANKO-kappers, VBW-bloemisten, KNS-slagers , NSV-schoenherstellers en NBOV-bakkers) hebben samen onderzocht wat hun achterban het meest beperkt in het ondernemen en welke regels en verplichtingen een zware last vormen. In de Haagse kapsalon M-Haarvorming overhandigde ambassadeur Maatwerkaanpak Winkelambacht Patrick van Domburg samen met ANKO-voorzitter Jan Franssen vandaag de rapportage met de elf grootste belemmeringen aan minister Kamp van Economische Zaken.

Het nieuwsbericht vindt u hier.

Het rapport vindt u hier.

‘Geef schoenmakers minder gedoe en meer tijd om te ondernemen’

Patrick van Domburg komt op voor de winkelambachten: 

‘Geef schoenmakers minder gedoe en meer tijd om te ondernemen’ 

Ondernemers in het winkelambacht hebben last van ingewikkelde regels en omslachtig toezicht. Dat kost al gauw 5% van de winst en bovendien veel irritatie. Daar gaan we wat aan doen.  

Lees hieronder het artikel, tevens ook gepubliceerd in de nieuwsbrief van maart 2016.

"Geef schoenmakers minder gedoe en meer tijd om te ondernemen"

Actieprogramma regeldruk winkelambacht

Dit actieprogramma is tot stand gekomen in opdracht van de Ambassadeur Maatwerk-aanpak winkelambacht, de heer Patrick van Domburg. Bij de ontwikkeling is samenge-werkt met de brancheorganisaties voor bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS), bloemisten (VBW) en kappers (ANKO). De uitwerking van de oplossings-richtingen heeft plaatsgevonden in afstemming met vertegenwoordigers van het minis-terie van Economische Zaken, het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de regiegroep van de Retailagenda, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie SZW, de gemeenten Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Dronten, IJsselstein en Tilburg, Stichting Voice, Stichting Reprorecht, Sena, Buma-Stemra, Detailhandel Nederland, MKB Nederland en VNO-NCW.

Het actieprogramma vindt u hier.

Factsheets belemmeringen

Via onderstaande links vindt u de Factsheets over de belemmeringen waar winkelambachtelijke ondernemers veelal tegenaan lopen.

De Factsheets vindt u hier.

Infographic ontwikkeld in het kader van resultaten

Alles wat u moet weten over het gebruik van muziek, beeld & tekst in uw bedrijf.