Veel gestelde vragen voor CAO informatie

Vragen:
Is er een nieuwe CAO?

De looptijd van de huidige CAO is van 1 juli 2013 t/m 30 juni 2017

Leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging kunnen de CAO downloaden op het ledendeel van de website. Het is niet toegestaan uw loginnaam aan anderen te verstrekken. Dit geldt ook voor uw boekhouder of administrateur. Indien u dit toch doet behouden wij ons het recht voor om uw inlogcode te blokkeren.

Bent u geen lid van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging dan kunt u de CAO bestellen via onze webwinkel.

 


Is er een CAO boekje beschikbaar voor de CAO Schoentechniek 2013/2017

Ja er is een boekje voor de CAO Schoentechniek 2013/2017.

Dit is voor leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging te downloaden via het ledendeel. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig die uitsluitend aan leden wordt verstrekt. Daar kunt u als lid ook de overige CAO informatie downloaden. Het is niet toegestaan uw loginnaam aan anderen te verstrekken. Dit geldt ook voor uw boekhouder of administrateur. Indien u dit toch doet behouden wij ons het recht voor om uw inlogcode te blokkeren.

Geen lid dan kunt u het boekje bestellen in onze webwinkel


Hoeveel vrije dagen heeft iemand volgens de CAO Schoentechniek?

Volgens de CAO schoentechniek heeft iedere full-time werknemer 26 vrije dagen. Een parttime werknemer heeft dit aantal vrije dagen naar verhouding van de uren dat hij of zij werkt. Een oudere werknemer kan een aantal dagen extra hebben. Dit is afhankelijk van leeftijd en indienst treding. Bij indiensttreding bij de betreffende werkgever moet er aan een minimale diensttijd van 15 jaar worden voldaan. Er geldt een overgangsmaatregel in de Orthopedie.


Hoeveel bedraagt de premie voor het Sociaal fonds Schoenherstellersbedrijf?

De premie bedraagt nog steeds 0,25% voor werkgever en 0,25% voor werknemer. Totaal 0,5%.


Bestaat er een pensioenregeling in de schoenmakerij?

De schoenmakerij en de orthopedische schoentechniek hadden gezamenlijk een pensioenfonds t/m 31 december 2016. Voor meer informatie kunt u de website van het pensioenfonds hier raadplegen.

www.pensioenschoenmakerij.nl

Per 1 januari 2017 is het bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij opgegaan in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Alle informatie hierover treft u hier aan. De schoenmakerij heeft op de site van het BPF Detailhandel nog een onderdeel met aparte informatie.

Let op! De Schoenmakerij heeft nog wel een aparte regeling voor wat betreft de premieverdeling. Raadpleeg daarvoor hier ons nieuwsbericht.

 


Waar vind ik de premies voor de CAO Schoentechniek?

De verzamelde premies voor de CAO Schoentechniek kunt u vinden op ledendeel van onze website.
Met een inlogcode kunt u daar direct naar toe gaan als u hier klikt.


Hoe kom ik aan de CAO informatie?

Leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging worden steeds op de hoogte gesteld als er CAO informatie beschikbaar is.
Zij kunnen alle relevante gegevens downloaden op het ledendeel van deze website.

Het is niet toegestaan uw loginnaam aan anderen te verstrekken. Dit geldt ook voor uw boekhouder of administrateur. Indien u dit toch doet behouden wij ons het recht voor om uw inlogcode te blokkeren.

Niet leden of administratiekantoren kunnen de informatie bestellen via de webwinkel op deze site.


Wat is het salaris voor een leerling in de schoenmakerij?

Een leerling in de schoenmakerij valt in Loonschaal 1 A. Daar staat onder elkaar het woord minimum loon. De bedragen voor het minimumloon vindt u hier op de site van de rijksoverheid. Deze bedragen worden in prinicpe elk half jaar aangepast
Terug