Veel gestelde vragen voor NSV Lidmaatschap

Vragen:
Hoe kan ik schoenmaker worden?

Om schoenmaker te worden ga je één dag per week naar de Dutch Shoe Academy (DHTA) in Utrecht (maandag). De overige dagen (dinsdag t/m zaterdag) ben je werkzaam in een leerbedrijf in de praktijk. Er wordt een leerwerkovereenkomst gesloten tussen het leerbedrijf, de leerling en de school. De leerling ontvangt salaris in de vorm van het minimumloon. Eventueel kan er ook parttime gewerkt worden maar dit wordt niet echt aangeraden omdat een belangrijk deel van de beroepsvorming in de praktijk plaats vindt. Minder werken betekent dus ook minder werkervaring.

De opleiding duurt 2 jaar en start elk jaar in september.

Als je deze hebt afgerond kun je nog een extra jaar doen (MBO niveau 3) voor het ondernemerschap.

Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@schoenmaker.nl of kijk op de site van het opleidingsinstituut www.dutchshoeacademy.nl


Wie kan er lid worden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging?

Elke ondernemer in de schoenmakerij kan lid worden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging.

Klik hier om een informatiepakket aan te vragen of lid te worden.


Wat kost het lidmaatschap van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging

Per 1 januari 2018 is de contributie voor de Nederlandse Schoenmakers Vereniging € 371,50 exclusief BTW. Per 1 januari 2019 komt hier nog de CPI overheen.

Klik hier om een informatiepakket aan te vragen of lid te worden.


Hoe kom ik aan mijn inloggegevens?

Iedereen heeft deze inloggegevens verkregen op het e-mailadres dat bij het secretariaat bekend is.

U kunt ook de knop inlog vergeten gebruiken. Vervolgens worden u een paar vragen gesteld en daarmee ontvangt u een nieuwe inlogcode. Het wachtwoord moet minimaal 6 tot 12 karakters bevatten waarvan minimaal 1 letter en 1 cijfer. Tevens mag het wachtwoord geen spaties of speciale tekens bevatten.

Het is niet toegestaan uw loginnaam aan anderen te verstrekken. Dit geldt ook voor uw boekhouder of administrateur. Indien u dit toch doet behouden wij ons het recht voor om uw inlogcode te blokkeren.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het secretariaat.


Mijn zaak staat niet op de ledenzoeker?

Alle leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging staan met het ons bekende bezoekadres vermeld op de website. Als u inlogt op het ledendeel kunt u onder mijn gegevens dit bezoekadres wijzigen.


Ik wil graag mijn filialen ook op de ledenzoeker.

Het is mogelijk om uw filialen ook in de ledenzoeker op te nemen. Dit vereist echter wel een handmatige aanpassing van het secretariaat. Als u de volledige gegevens van uw filiaal of filialen doorgeeft dan zetten wij deze er alsnog bij.


Wanneer en hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Hoe het lidmaatschap kan worden opgezegd bepalen de statuten van de vereniging.

Hierin staat (art. 6 lid 2) "Opzegging van een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met een opzeggingstermijn van vier weken. Dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de secretaris".

Per gewone brief of e-mail accepteren wij ook. Let wel! Dan is uw opzegging alleen geldig als u van ons een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Omschrijf in uw brief of e-mail ook de reden van uw opzegging.

Telefonische opzeggingen worden nooit geaccepteerd.


Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen als ik gedurende het jaar mijn zaak beëindig?

U kunt alleen gedurende het jaar de vereniging verlaten als u uw bedrijf hebt beëindigd. (Coulance regeling) Voeg dan bij uw opzegging een bewijs van uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.


Wat kan de NSV voor mij betekenen?

Er wordt nog steeds vaak gevraagd wat de Nederlandse Schoenmakers Vereniging eigenlijk doet voor haar leden. Een overzicht van onze activiteiten treft u hier aan op onze website
Terug