AP gaat steviger inzetten op handhaving

AP gaat steviger inzetten op handhaving 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat dit jaar steviger inzetten op handhaving van de privacywet die vorig jaar is ingegaan. In 2018 lag de nadruk op voorlichting en uitleg. Inmiddels worden organisaties geacht bekend te zijn met de nieuwe wet.

Dit valt op te maken uit het voorwoord van voorzitter Aleid Wolfson in het kort geleden verschenen jaarverslag van zijn organisatie. Naast stevigere handhaving zal AP in 2019 blijven voorlichten om de naleving van de privacywetgeving te bevorderen.

Het is belangrijk dat organisaties én mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen om persoonsgegevens te beschermen. Dat het onderwerp in de samenleving leeft, blijkt uit de groeiende belangstelling bij burgers. In 2018 hebben bijna drie keer zo veel mensen de Autoriteit telefonisch benaderd als het jaar ervoor. Er kwamen 27.000 telefoontjes binnen. 

Invulsessies AVG-programma lopen snel vol
Net als vorig jaar organiseert de Stichting AVG voor Verenigingen een aantal invulsessies om in één dagdeel het online AVG-programma te doorlopen en in te vullen.

De belangstelling blijkt ook nu groot. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de geplande bijeenkomsten dit voorjaar. Onder leiding van deskundigen nemen deelnemers systematisch alle stappen van het online AVG-programma door. Zo voldoen ze aan de verplichtingen van de (nieuwe) wetgeving.

Uit evaluatie blijkt dat deelnemers het prettig vinden dat ze ter plekke geholpen worden om de noodzakelijke verplichtingen af te handelen. Alle verplichtingen worden stap voor stap doorgenomen en afgehandeld.  

Meld je hier aan voor een van de bijeenkomsten 

Automatisch een recente AVG-verklaring
Om te kunnen aantonen dat je bescherming van persoonsgegevens serieus neemt, is het belangrijk om een recente AVG-verklaring te hebben.

Het AVG-programma helpt gebruikers hierbij door 4 keer per jaar automatisch een nieuwe verklaring in het systeem klaar te zetten.

Hoe werkt het? Gebruikers van het AVG-programma hebben alle stappen doorlopen om aan de privacy-verplichtingen te voldoen. Al die acties worden vastgelegd in de AVG-Verklaring. Vanaf 11 april wordt de AVG-verklaring elk kwartaal automatisch in het programma klaargezet. Je krijgt een mail ter bevestiging dat een recente AVG-verklaring in het systeem beschikbaar is.

Als er met betrekking tot de privacybescherming zaken gewijzigd zijn, is dat tegelijk een herinnering om ze in het online programma aan te passen en een nieuwe verklaring aan te vragen. Als er geen veranderingen zijn, hoef je niets te doen en heb je automatisch een verklaring met een recente datum. Handig!

In minder dan 1 jaar 11.000 klachten over inbreuk op privacy
Sinds de invoering van de AVG eind mei vorig jaar, zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al meer dan 11.000 klachten binnengekomen over inbreuk op de privacyregels.

Dit blijkt uit het jaarverslag van AP over 2018. De klachten gingen vooral over een schending van privacyrechten, zoals het recht op inzage. Burgers kunnen van bedrijven, instellingen en organisaties eisen dat ze mogen inzien welke persoonlijke gegevens zijn vastgelegd en waarvoor ze worden gebruikt.

Vanwege het grote aantal klachten heeft AP haar organisatie zodanig ingericht dat klachten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden behandeld. Ook helpt AP organisaties om problemen achter de klachten zo succesvol mogelijk op te lossen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Door het systematisch doorlopen van alle wettelijke verplichtingen, voorkom je klachten van klanten, verenigingsleden of burgers.  

Bekijk hier hoe het AVG-programma kan helpen 

Bron: AVG voor verenigingen