Wat verandert er voor ondernemers in 2019

Als ondernemer krijg je in het nieuwe jaar te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen.
 
Vennootschapsbelasting omlaag
Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag. In 2019 wordt het tarief van de eerste schijf (voor het deel van de winst tot en met 200.000 euro) verlaagd van 20 procent naar 19 procent. Het tarief van de tweede schijf (voor het deel van de winst boven 200.000 euro) blijft 25 procent.
 
Voorwaartse verliesrekening beperkt
Het aantal jaren dat je verliezen in de vennootschapsbelasting voorwaarts kunt verrekenen, wordt beperkt van 9 tot 6 jaar. Verliezen uit 2018 kun je nog 9 jaar verrekenen tot en met uiterlijk 2027. Verliezen uit 2019 kun je nog maar tot en met uiterlijk 2025 verrekenen.
 
Langer partnerverlof voor werknemers
Werknemers krijgen vanaf 2019 één week doorbetaald verlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit verlof is nu nog twee dagen. Je werknemers kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mogen ze ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken onbetaald opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70 procent van hun loon.
 
Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen werknemers twee weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat dan van vier naar zes weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof hebben ze recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.
 
Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt je bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt je bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijg je ook een informatieplicht. Je moet uiterlijk 1 juli 2019 melden welke maatregelen je neemt om energie te besparen. Het doel is om de energiebesparing te versnellen.

Bron: MKB-Nederland