Voorzitter Vonhof roept gemeenten op tot invoering lokale mkb-toets

Gemeenten moeten nieuwe regels en beleid voortaan vooraf gaan onderwerpen aan een lokale mkb-toets. Dat zorgt er niet alleen voor dat ondernemers er beter mee uit te voeten kunnen, het vergroot ook het draagvlak en de onderlinge samenwerking en draagt zo bij aan een beter functionerende lokale economie.

Dit pleidooi hield voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland bij de Week van de Ondernemer in Amsterdam.

Regels en bureaucratie
"Ondernemers moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van regels en bureaucratie van de overheid", stelt Vonhof. "Of dat nu op landelijk of lokaal niveau is. Het kabinet heeft de mkb-toets al ingevoerd. Het is nu de beurt aan provincies en gemeenten. Want juist op lokaal niveau maken mkb-ondernemers het verschil. Zo’n mkb-toets is een kans voor gemeenten om de lokale economie te versterken en de samenwerking met de lokale bedrijven te verbeteren."

Het is een veelgehoorde klacht van kleine en middelgrote bedrijven dat ook op lokaal niveau regelgeving nu vaak te veel tijd en ergernis kost. Regels waarvan geen ondernemer begrijpt waarvoor ze dienen, maar waarvan hij of zij wel hinder ondervindt. Plotselinge wijzingen in een algemene plaatselijke verordening of in de eisen voor een terras- of bouwvergunning die nadelig voor hen uitpakken.

"Betrek ondernemers daarom vooraf bij wijzigend beleid. Dat voorkomt veel narigheid en reparatie achteraf. Wees mkb-vriendelijk, investeer in je lokale ondernemersklimaat. Dat betaalt zichzelf dubbel en dwars terug."

Verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente
Verbetering van het lokale ondernemersklimaat is ook het belangrijkste doel van de verkiezing tot MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, die MKB-Nederland elke twee jaar organiseert. Daarin spreken lokale ondernemers zich uit over onder meer mkb-beleid en servicegerichtheid van hun gemeente. In maart 2019 maakt MKB-Nederland voor de vijfde keer bekend welke gemeente de MKB-vriendelijkste van Nederland is. Het uitvragen van ondernemers is in volle gang. "

We hebben de afgelopen jaren gezien dat deze verkiezing gemeenten scherp houdt", zegt Vonhof. "En dat is ook precies de bedoeling." De voorzitter van MKB-Nederland roept iedere ondernemer op de enquête voor de MKB-vriendelijkste gemeente in te vullen en zo mee te beslissen wie begin volgend jaar het predicaat verdient. Dat kan via de website.

VVD-Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer pleitte op de Dag van de Ondernemer, er in het Algemeen Dagblad ook al voor dat gemeenten en provincies beter moeten samenwerken met ondernemers bij het bedenken van nieuwe regelgeving, zoals met een lokale c.q. provinciale mkb-toets.

Bron: MKB-Nederland