Heb je de privacyverklaring al duidelijk op je website staan?

Zet privacyverklaring duidelijk op je website!
De AVG is duidelijk: iedere organisatie is verplicht aan klanten en relaties te vertellen wat je met persoonlijke gegevens doet. In jargon: hoe je persoonsgegevens verwerkt. Door een privacyverklaring voldoe je gemakkelijk aan deze informatieplicht. Zorg ervoor dat de verklaring helder en duidelijk én gemakkelijk op de website te vinden is. Gebruik de voorbeelden in het AVG-programma. In documenten waar naar persoonsgegevens wordt gevraagd, verwijs je naar deze privacyverklaring.
Let op: stel dit niet uit. De afwezigheid van een Privacy verklaring op een website is een rode vlag want iedereen kan dan zien dat je niet aan de AVG voldoet.

Autoriteit Persoonsgegevens biedt duidelijkheid over direct marketing
Gaat je organisatie persoonsgegevens als namen, adressen en geboortedata verzamelen en gebruiken voor direct marketing? Dan is hiervoor in de meeste gevallen toestemming nodig van de persoon van wie de gegevens verzameld worden. De AVG stelt strengere eisen aan de benodigde toestemming dan de vorige privacywet. Mensen moeten vrij zijn in het geven van de toestemming. Volgens de wet moeten de organisaties hiervoor in begrijpelijke taal communiceren. Mensen moeten ook echt weten wat er met hun gegevens gebeurt. Alleen op deze manier kunnen zij kiezen of zij wel of geen direct marketing willen ontvangen. 

Voorbeeldteksten geheimhoudingsplicht
In het AVG-programma staan voorbeeldteksten over geheimhoudingsplicht die je kunt gebruiken om afspraken met je medewerker(s) of vrijwilliger(s) vast te leggen. Het is goed te weten dat een werkgever altijd verantwoordelijk is voor de naleving van de AVG, ook als er wat misgaat door het handelen van een werknemer of vrijwilliger. Daarom is het belangrijk de geheimhoudingsverplichting expliciet vast te leggen. Je kunt zelfs afspreken dat een werknemer een boete krijgt opgelegd als tegen de AVG-regels wordt ingegaan. Die afspraak moet dan wel worden vastgelegd en door beiden ondertekend. De boete kan nooit hoger zijn dan het loon over een halve werkdag per week. Maar natuurlijk geldt ook hier: liever voorkomen dat zo’n situatie ontstaat door bewustwording en goede afspraken.

Check AVG-verklaring regelmatig
Een AVG-verklaring is niet permanent geldig, want binnen een organisatie kunnen veranderingen optreden. Het advies is om tenminste éénmaal per kwartaal te controleren of je nog voldoet aan de privacy wetgeving. Je kunt het AVG programma gebruiken om eventuele wijzigingen door te voeren en te beschikken over een actuele AVG verklaring. 

Bron: AVG voor verenigingen