Het nieuwe beoordelen

Werkgevers willen op een andere manier kijken naar het functioneren van hun medewerkers. Uit onderzoek dat AWVN in de zomer van 2017 onder haar leden hield, blijkt dat ruim de helft van de respondenten het voornemen heeft de P&D-cyclus anders in te richten. Maar waar begin je en hoe pak je zoiets aan? Het nieuwe beoordelen biedt uitkomst.

Wat is er eigenlijk mis met ons huidige beoordelingssysteem?
Tijdens een planningsgesprek aan het begin van het jaar stel je vast wat je het komende jaar van de medewerker verwacht. Een voortgangsgesprek rond de zomer moet duidelijk maken of de werknemer op koers ligt met het uitvoeren van zijn doelen. Tijdens het beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar kijk je terug: zijn alle doelen bereikt? Heeft de medewerker gedaan wat hij moest doen? Als dat het geval is, krijgt hij een goede beoordeling, waaraan vaak ook een loonsverhoging is gekoppeld.

Het is een jaarlijks terugkerende cyclus waar zowel leidinggevende als medewerker weinig energie van krijgen. Het levert voor de werknemer stress op dat hij wordt afgerekend op de plannen die hij niet heeft gerealiseerd, dat zijn salaris daarvan afhankelijk is gemaakt. Voor de leidinggevende is het vervelend om één keer per jaar als een soort boeman een ‘goed’- of ‘fout’-stempel op zijn medewerkers te drukken.

Hoe kan het beter?
In onze snel veranderende samenleving is informatie een belangrijke productiefactor geworden en steunt de economie steeds meer op dienstverlening. In die samenleving zijn we wereldburgers en bepalen we zelf bij welke groepen we horen. Op de werkvloer is de baas steeds minder iemand die boven zijn mensen staat en steeds meer iemand die tussen zijn mensen in staat.

De meer egalitaire verhouding tussen werkgever en werknemer vraagt om een andere vorm van beoordelen. Continue feedback, vooral van collega’s met wie de medewerker in kwestie veel samenwerkt, maar ook van klanten die hij bedient, vervangt het jaarlijkse beoordelingsgesprek. De leidinggevende krijgt meer de rol van coach. Hij geeft zijn medewerkers meer verantwoordelijkheid voor hun werk en laat hen zelf ontdekken waar ze goed in zijn en welke talenten ze verder willen ontwikkelen.

Bron: AWVN