Is een werkgever verplicht om een bedrijfshulpverlener aan te stellen?

Een werkgever moet op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) onder andere maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongelukken, het bestrijden van brand, het evacueren van werknemers en andere aanwezigen en het doeltreffend onderhouden van contact met externe hulpverleningsorganisaties (politie, brandweer etc.).

Om deze verplichtingen te kunnen naleven, moet een werkgever zich volgens artikel 15 Arbowet laten bijstaan door één of meer werknemers die zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener. Een werkgever is dus verplicht om minimaal één werknemer als bedrijfshulpverlener aan te stellen. Een eigenaar of directeur mag ook aangesteld worden als bedrijfshulpverlener.

Het aantal bedrijfshulpverleners dat een bedrijf moet hebben, is niet wettelijk vastgelegd. Dit is een kwestie van maatwerk en hangt samen met de grootte van het bedrijf en de specifieke risico’s van het bedrijf die bijvoorbeeld worden gesignaleerd op basis van een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie). De Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid geeft extra uitleg over bedrijfshulpverlening.

Een bedrijfshulpverlener kan de volgende taken hebben: bij ongevallen moet hij eerste hulp verlenen, in geval van brand moet hij de brand proberen te beperken en te bestrijden, en in noodsituaties moet de bedrijfshulpverlener anderen alarmeren en evacueren. De werkgever moet ervoor zorgen dat de bedrijfshulpverleners een opleiding krijgen en regelmatig worden bijgeschoold om hun kennis up-to-date te houden. De opleiding en bijscholing vinden in beginsel onder werktijd plaats. Daarnaast dient de werkgever te zorgen voor een goede uitrusting, zodat de werknemers hun taak als bedrijfshulpverlener goed kunnen uitvoeren.

Bron: AWVN

Tegenwoordig kunnen schoenmakers online hun BHV organiseren, dankzij een online bhv-tool, die de Nederlandse Schoenmakers Vereniging samen met een aantal andere branches uit het Winkelambacht ontwikkeld heeft. Medewerkers verplicht naar prijzige trainingen sturen en afhankelijk zijn van één bhv’er is verleden tijd!

De tool heet Help123 en de schoenmakers (werkgevers en werknemers) die de tool getest hebben zijn heel erg enthousiast!

Voordeel 1: veilig
Met Help123 ben je niet meer afhankelijk van 1 bhv’er, want alle medewerkers volgen een online training, net zo lang tot zij geslaagd zijn. Kennis over hoe je moet handelen bij een noodgeval is daardoor bij meer mensen aanwezig en dat bevordert de veiligheid.

Voordeel 2: eenvoudig
Help123 is afgestemd op onze branche. Je organiseert eenvoudig bhv op de werkvloer en het systeem zorgt ervoor dat je niets vergeet. Je medewerkers volgen de trainingen online op hun telefoon, tablet of pc. Help123 herinnert je eraan als het tijd is voor de jaarlijkse herhaling van de training.

Voordeel 3: betaalbaar
De bhv-tool kost je slechts € 4,99 ex. btw per medewerker en als u invult dat u lid bent van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging krijgt u de helft daarvan volgend jaar terug op uw contributie. Uiteraard kun je er altijd zelf voor kiezen om toch nog aanvullend gebruik te maken van praktijkcursussen (bijvoorbeeld reanimeren of brand blussen), maar met Help123 zorg je er in ieder geval voor dat je aan de wettelijke verplichtingen voldoet.

Meer informatie over de BHV tool vindt u op www.schoenmaker.nl of op www.help123.eu. Hierbij vindt u ook de folder van Help123. Meldt u vandaag nog aan en zorg ook voor een veilig BHV-plan!

Help123 is ontwikkeld in het kader van de Maatwerkaanpak Regeldruk Winkelambacht.

Ga direct naar Help 123