Cookies op website en in nieuwsbrief

 

Video voor medewerkers in presentaties
In het AVG-programma is een video opgenomen waarmee personeelsleden kunnen worden geïnformeerd over de verplichtingen van de AVG. Veel gebruikers hebben aangegeven deze video te willen inzetten bij personeelsbijeenkomsten. Door gebruik te maken van deze hyperlink (https://youtu.be/QX3JpbPO2Pg) kun je de informatieve medewerkersvideo opnemen in een mail of een presentatie.

Let op (onbekende) cookies op website en in nieuwsbrief
Het blijkt dat veel organisaties en bedrijven nieuwsbrieven versturen waarin cookies zijn opgenomen, vaak zonder dat ze zich dat realiseren! Dat geldt in veel gevallen ook voor websites. Hierdoor kunnen persoonsgegevens bij derde partijen terechtkomen zonder dat lezers/bezoekers dat weten. Die cookies blijken vaak bij het bouwen van de website of het opzetten van de nieuwsbrief ingebracht. De nieuwe privacywet verplicht niet alleen het gebruik van cookies te melden, maar eist ook dat de lezer toestemming geeft voor deze verwerking van zijn persoonsgegevens. We adviseren je dan ook om na te gaan (of laat dat doen) of dergelijke cookies zijn geplaatst op jouw website of nieuwsbrief, en zorg ervoor dat de toestemming goed is geregeld.

Invulworkshop
11 september in Utrecht
Er komen nog steeds vragen binnen of het mogelijk is hulp te krijgen om het online AVG-programma zo snel en gemakkelijk mogelijk te kunnen invullen. Ja, die hulp is er nog steeds en wel in de vorm van een invulworkshop. Samen met een AVG-expert doorloop je in 3 uur het programma en vul je alles in voor de eigen organisatie. Na afloop is het overgrote deel van het werk gedaan of ben je zelfs helemaal klaar. Op deze manier voldoe je dan snel en gemakkelijk aan de wettelijke verplichtingen. De eerstvolgende invulworkshop is op dinsdagmiddag 11 september a.s. in Utrecht. De organisatie is in handen van onze samenwerkingspartner Versterking.

Meer informatie of aanmelden 

AP kondigt onderzoek aan
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen bij de private sector over naleving van de privacyregels. Volgens de mededeling zal bij 30 bedrijven in 10 verschillende sectoren controle plaatsvinden of ze een verplicht verwerkingsregister bijhouden. De keuze van de bedrijven vindt plaats door middel van een willekeurige steekproef. Dit is inmiddels de tweede aangekondigde actie door de AP. Vrij snel na 25 mei heeft de autoriteit gecontroleerd of overheidsorganen de verplichte functionaris voor de gegevensbescherming ook hadden aangesteld en aangemeld.

Bron: AVG verenigingen