Aanmelden Schoenmakerij van het Jaar

U kunt meedoen door middel van commentaar of een review van de klant, een collega, de branche of door uzelf op te geven. Dit kan door middel van het onderstaande formulier of door leuke berichten op social media. Gebruik hierbij voor de hashtag #schoenmakerijvhjaar en link door naar onze accounts via @schoenmakerjaar!

Hierbij dient u of degene die u aanmeldt antwoord te geven op de vraag: Mijn Schoenmakerij dient Schoenmakerij van het jaar te worden, want ......

Het gaat ons om de reden.  Het is beslist geen stemming waarbij er zoveel mogelijk malen het formulier ingevuld moet worden.

N.a.v. positieve en bijzondere commentaren wordt er een selectie gemaakt door de jury die vervolgens onaangekondigd een bedrijfsbezoek brengt. De debetreffende schoenmaker dient een ambassadeursrol te kunnen vervullen en de zaak dient een rolmodel voor de branche te kunnen zijn.

Lukt het u niet om het formulier in te vullen? U kunt ook een e-mail sturen naar info@schoenmaker.nl waarbij de ondertstaande vragen worden beantwoord.