Tel mee met Taal

Op 1 augustus start er een nieuwe subsidieronde van Tel mee met Taal. Er is ruim 5 miljoen euro beschikbaar. Ook werkgevers komen in aanmerking voor deze subsidie. 

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van werknemers leidt. De subsidie kan gebruikt worden voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Ook werkgevers die al eerder subsidie ontvingen van Tel mee met Taal kunnen vanaf 1 augustus opnieuw subsidie aanvragen. De subsidieregeling wordt uitgevoerd volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Aanvragen kunnen uiterlijk 15 oktober 2018 ingediend worden.

Meer informatie is te vinden op de website www.telmeemettaal.nl/subsidie