MKB-Nederland: Aanpak kabinet regeldruk ondernemers lijkt kansrijk

Nieuws van MKB-Nederland:
MKB-Nederland is positief over de 15 juni gepresenteerde plannen van het kabinet om regeldruk aan te pakken. Niet ’Den Haag’, maar de praktijk van het (kleine) mkb moet leidend zijn bij regelgeving die ondernemers raakt. Er is wel een kanttekening te plaatsen. De betrokkenheid van álle departementen is nodig om van het Regeldruk-programma een succes te maken.

Met de door MKB-Nederland ontwikkelde MKB-Toets, de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven en de Maatwerkaanpakken slaat het kabinet een goede weg in.

Eigen ambities per ministerie
Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is, zonder onnodige kosten en belemmeringen. Dit verwoordt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK), mede namens minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in het Beleidsprogramma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’. Onderdeel van het plan is dat ieder ministerie eigen ambities formuleert. Die aanpak moet - zo stelt MKB-Nederland - leiden tot concreet en in de praktijk merkbaar resultaat bij ondernemers, mits goed uitgevoerd.

MKB-toets
Ondernemers, en specifiek het MKB, worden de komende jaren meer betrokken bij de vormgeving van nieuwe regels. Via de zogenoemde MKB-toets krijgen ondernemers de mogelijkheid om vooraf mee te denken over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van regelgeving. Rond de zomer wordt ook de ‘Strategische commissie Betere regelgeving bedrijven’ gepresenteerd om de werkbaarheid en begrijpelijkheid van wet- en regelgeving te verbeteren. Oud-voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen gaat deze kar trekken.

Het kabinet gaat ook door met de maatwerkaanpak in sectoren bedoeld om specifieke knelpunten in sectoren aan te pakken. Ondernemers hebben daarnaast de mogelijkheid om belemmerende regels voor innovatie te melden. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) - de opvolger van het opgeheven Actal - kan vooraf aangekondigde wet- en regelgeving beoordelen op regeldruk en desgewenst adviseren over alternatieven.

Impact
MKB-Nederland is positief over de ambitie van het kabinet om ondernemers meer te betrekken bij regelgeving (MKB-Toets), ook verwacht ze dat de Commissie Van Straalen impact zal hebben. Hiervoor heeft de ondernemersorganisatie lang gelobbyd. Het naar binnen halen van de ondernemerspraktijk bij het opstellen van nieuwe en bestaande regelgeving maakt beleidsmakers beter bewust van de praktijk. 

Bron:MKB-Nederland