Mediaverdelingsonderzoek Buma Sena


Buma en Sena ontvangen van bedrijven en instellen gelden als vergoeding voor het ten gehore brengen van muziek. Zij verdelen deze gelden op een zo adequaat mogelijke wijze onder de rechthebbenden van wie muziek is gespeeld.

De basis voor de verdeling wordt onder andere gevormd door de speelgegevens of playlist van radio- en TV-zenders. Om deze verdeling verder te perfectioneren voert Buma Sena een nader onderzoek uit via onderzoeksbureau GfK.

In overleg met GfK is gekozen voor een steekproef uit een adressenbestand van bedrijven en instellingen waarmeer een regeling is getroffen voor het muziekgebruik. Dit betekent dat GfK mogelijk een lid van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging kan benaderen met enkele vragen over het gebruik van achtergrondmuzoek en het medium dat wordt gebruikt.


GfK stelt zicht als lid van de Markt Onderzoek Associatie (MOA) garant voor een vertrouwelijke behandeling van de verkregen informatie en voor de anonimiteit van hem die aan het onderzoek meewerken.