De nieuwe Privacywet uitgelegd aan het mkb


De AVG-brochure, speciaal voor het mkb
Vrijdag 25 mei is de nieuwe Privacywet ingegaan. Een wet waar vooral veel mkb-bedrijven nog mee worstelen. Het ministerie van Justitie  en Veiligheid heeft in overleg met MKB Nederland speciaal voor ondernemers een handzame brochure geschreven, als extra hulpmiddel, in zo makkelijk mogelijke taal. En tegelijkertijd juridisch juist en compleet.

In deze brochure wordt zo beknopt mogelijk uitgelegd wat de AVG voor mkb-ers betekent. Er wordt uitgelegd wat de regels zijn en hoe je je als ondernemer er aan kunt houden.
Er is dus vooral veel aandacht voor wat gedaan moet worden. In zo duidelijk mogelijke taal.

Kom je er als ondernemer zelf niet uit, raadpleeg dan de brancheorganisatie. Die boodschap is ook terug te vinden in deze brochure. Voor meer informatie en hulpmiddelen wordt doorverwezen naar brancheorganisaties via de sites van MKB-Nederland en VNO-NCW.

De AVG geldt voor alle ondernemers 
Heb je een klantenbestand of een personeelsadministratie? Dan verwerk je persoonsgegevens. En als je persoonsgegevens verwerkt, moet je je houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese wet  regelt de bescherming van  persoonsgegevens. De wet bepaalt wat je allemaal mag doen met persoonsgegevens en hoe je deze gegevens moet beschermen. Lees het in deze brochure.

Stappenplan voor de verwerker 
Verwerk jij persoonsgegevens in opdracht van een andere organisatie? Dan ben je een verwerker. Volg het stappenplan in deze infographic om je te houden aan de AVG. 

Stappenplan voor de verwerkingsverantwoordelijke 
Bepaal je zelf hoe en waarom je persoonsgegevens verwerkt? Dan ben je de verwerkingsverantwoordelijke. De meeste regels uit de AVG gelden voor de verwerkingsverantwoordelijke. Volg het stappenplan in deze infographic om te kunnen voldoen aan deze regels. 

Kijk voor meer hulpmiddelen en artikelen over de AVG ook op de AVG-pagina voor ondernemers en bedrijven op de website van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Bron: MKB-Nederland