Uitnodiging Themabijeenkomst 'Effectief online'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de themabijeenkomst ‘Effectief Online’. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 18 september 2017, bij de Dutch Shoe Academy, St. Laurensdreef 22 te Utrecht. Via www.anbw.nl kunt u zelf de route berekenen en uitdraaien.

‘Effectief Online’’
Diverse leden hebben hun vraag/probleem door gegeven aan het secretariaat. De heer Buijs van Prowinst is hiermee aan de slag gegaan en zal op deze avond de antwoorden en uitleg geven. De vragen en problemen hebben allen betrekking tot sociale media, website en/of een combinatie van deze twee. Maar vooral ook: Hoe is mijn aanwezigheid online ook effectief.

Het programma is als volgt:

19.30 uur Inloop met koffie/thee
20.00 uur Welkom, doel van de avond
20.05 uur Effectief Online door de heer E.J. Buijs van Prowinst
21.15 uur Pauze
21.30 uur Vragen
22.00 uur Afsluitende borrel

Het aanmeldingsformulier voor deze themabijeenkomst treft u hier aan. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven met hoeveel personen u aanwezig bent. 

Omdat het een bijzondere informatieve avond zal worden, is ook uw partner van harte welkom!

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw komst op 
18 september 2017 graag tegemoet.