Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor het studiejaar 2016-2017 vanaf 2 juni 2017 tot en met 15 september 2017 (17.00 uur).

De regeling is bestemd voor bedrijven. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Meer informatie over de subisidieregeling praktijkleren vindt u hier op de website