Kan een ‘second opinion’ ook worden uitgevoerd door een arboarts van dezelfde arbodienst?

Vanaf 1 juli 2017 geeft de arbowet werknemers het recht om een second opinion te vragen als ze twijfelen aan het oordeel van de bedrijfsarts. 

In contracten die de werkgever vanaf 1 juli 2017 sluit met bedrijfsartsen of arbodiensten moet worden opgenomen bij welke bedrijfsarts of arbodienst de werknemer die het niet met een advies van de bedrijfsarts eens is een second opinion kan aanvragen. De te raadplegen andere bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies aan de werknemer heeft gegeven, werkzaam is.

Hiervoor is gekozen om de onafhankelijkheid van het advies te vergroten. In overeenstemming tussen de werknemer en de werkgever kan ook gekozen worden voor een te raadplegen bedrijfsarts of arbodienst die niet in de overeenkomst is opgenomen. De werkgever moet de kosten van de second opinion betalen.

Wilt u meer weten of hebt u een andere vraag? Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn via telefoonnummer 070 850 86 05, of per mail: werkgeverslijn@awvn.nl

Bron: AWVN