Voorlichtingsbijeenkomsten over wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet

Ondernemingsverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, arbobranchevereniging OVAL en de Inspectie SZW vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet, die op 1 juli in werking is getreden. Werkgevers zijn nu wettelijk verplicht om een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. Ook hebben medewerkers nu recht op een second opinion. Het doel van de wetswijziging is om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbeidsomstandigheden in het bedrijf.
 
Verzuimbegeleiding
Werkgevers moeten onder andere deskundige ondersteuning contracteren. Een van die deskundigen is de bedrijfsarts. Deze krijgt, meer dan tot nu toe, een centrale positie bij de verzuimbegeleiding. Ook wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit de second opinion geregeld. Van belang is in welke gevallen een second opinion kan worden gevraagd, welke keuze uit bedrijfsartsen daarbij mogelijk is en wat het onderscheid is met het deskundigenoordeel van het UWV. Tot slot moet de aanstelling van de preventiemedewerker anders worden geregeld.
 
De Inspectie SZW zal erop toezien dat bedrijven deze basiscontracten afgesloten hebben en de daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven. Er komen meer bevoegdheden om een boete op te leggen. 

Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop werkgevers moeten letten als zij het basiscontract afsluiten of aanpassen en wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld. Ten slotte is er aandacht voor de gevolgen van de wijziging voor handhaving en toezicht.
 
Data en plaats
28 september (do), Het Turfschip te Etten-Leur.
11 oktober (wo), hotel de Bilderberg te Oosterbeek.
17 oktober (di), de Malietoren te Den Haag.
19 oktober (do), Golden Tulip Tjaarda te Oranjewoud.
25 oktober (wo), kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch.
 
Alle bijeenkomsten zijn van 15.30 tot 18.00 uur.
 
Kosten
De toegangsprijs is 55,00 euro per persoon, exclusief btw.
 
Aanmelden
Aanmelden kan via het antwoordformulier. De verwerking van aanmeldingen vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Bron: VNO NCW