Lobbyresultaten tweede kwartaal 2017

Directeur Leendert-Jan Visser heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering de lobbyresultaten van het tweede kwartaal van dit jaar gepresenteerd.

De demissionaire status van het kabinet en het moeizame formatieproces hebben vanzelfsprekend gevolgen voor de lobby. Nieuw beleid wordt niet gemaakt, wetgevingsprocessen zijn grotendeels stilgelegd en veel onderwerpen zijn door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Tegelijkertijd is deze periode geschikt om beleidswijzigingen te agenderen. MKB-Nederland heeft dat bijvoorbeeld gedaan met de MKB-toets op (nieuwe) wet- en regelgeving. De uitwerking hiervan moet zichtbaar worden in een nieuw Regeerakkoord.

De begroting voor 2018 zal waarschijnlijk door het huidige demissionaire kabinet opgesteld worden. MKB-Nederland gaat proberen ervoor te zorgen dat 2018 geen verloren jaar wordt voor versterking van de economie en lastenverlichting.

De notitie geeft een kort overzicht van de belangrijkste behaalde resultaten tot nu toe en lopende onderwerpen en is hieronder te bekijken.

Bron: MKB Nederland

Kwartaalupdate lobby 21 juni 2017