Jongeren met mbo-opleiding gewild bij werkgevers

"Als we de groeipotentie in Nederland maximaal willen benutten, moeten we studenten motiveren de kansen te grijpen die nu in het mbo voor het oprapen liggen" zegt Michaël van Straalen, voorzitter van MKB-Nederland en van SBB, het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Uit onderzoek van SBB en UWV blijkt er een snelle stijging in het aantal banen voor jongeren met een mbo-opleiding.

Jongeren doen het goed op de arbeidsmarkt. Veel minder jongeren vragen een WW-uitkering aan en het aantal vacatures groeit in rap tempo. Tussen september vorig jaar en februari dit jaar ontstonden 214.000 vacatures op mbo-niveau. In het vierde kwartaal van 2016 lag het aantal vacatures zelfs 26 procent hoger dan in het vierde kwartaal van het jaar ervoor, zo blijkt uit het onderzoek.

25000leerbanen.nl
Leren in de praktijk (bbl) wint eveneens aan populariteit. Bedrijven hebben niet alleen behoefte aan afgestudeerde vakmensen, maar staan ook te springen om gemotiveerde studenten die ze, samen met het mbo, zelf kunnen opleiden. Voor het eerst na jaren crisis, groeit het aantal studenten met een leerbaan en zijn ook hier veel openstaande vacatures. Met een campagne op 25000leerbanen.nl brengt SBB die actief onder de aandacht.

Ton Heerts voorzitter MBO-Raad en duovoorzitter SBB, stelt dat met de groeiende vraag van werkgevers naar mensen met een mbo-diploma, het des te belangrijker is dat studenten kiezen voor onderwijs waarin hun talenten het best tot hun recht komen. In veel gevallen is dat in het mbo. Bedrijfsleven, onderwijs én overheid hebben dus de gezamenlijke opdracht om jongeren weer te enthousiasmeren voor het mbo."

Dashboards
SBB heeft per regio en per opleidingsniveau inzichtelijk gemaakt waar de kansen liggen. Zo hebben jongeren op mbo-niveau 2 goede baankansen als zij kiezen voor een opleiding tot monteur mechatronica, logistiek medewerker of kok. Op niveau 3 is veel behoefte aan verzorgenden IG, verkoopspecialisten en begeleiders in de gehandicaptenzorg. Voor niveau 4 zijn verpleegkundige, manager retail en technicus engineering de beroepen met goede baankansen. Uit de cijfers van UWV blijkt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar in de eerste vier maanden van 2017 met bijna een kwart is afgenomen vergeleken met een jaar geleden. De afname was het grootst vanuit de bouwnijverheid, de detailhandel en de zorg- en welzijnssector.
De Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV zijn verwerkt in interactieve dashboards, waardoor eenvoudig ontwikkelingen per opleidingsniveau, per regio en per sector zichtbaar worden.

Bron: MKB