Helft mkb-leveranciers geconfronteerd met langere betaaltermijn

De aantrekkende economie lijkt in het bedrijfsleven vooralsnog niet te leiden tot een verbetering van het betaalgedrag aan leveranciers uit het mkb. Bij een onderzoek in opdracht van Betaalme.nu blijkt dat bijna de helft (44 procent) van de ondervraagde mkb’ers te maken hebben gehad met verlengde betaaltermijnen en is aan 45 procent van hen het afgelopen jaar gevraagd om een langere betalingstermijn te accepteren dan wenselijk. Tegelijkertijd krijgt een derde van de ondervraagde leveranciers later betaald dan de afgesproken termijn. Ook zegt 48 procent dat hen om korting gevraagd is.
 
De economie draait al enige tijd beter. Grote bedrijven hebben dus geen excuus meer om betaaltermijnen te verlengen om hun werkkapitaal te verbeteren. Betaalme.nu, het initiatief dat grote bedrijven stimuleert sneller te betalen, stelt daarom dat dit een goed moment is voor leveranciers uit het mkb om zelf bij hun afnemers te beginnen over snellere betaling. Ook laten ze, zo blijkt uit het onderzoek, mogelijkheden liggen om sneller betaald te worden. De helft van de leveranciers stuurt pas een werkweek of langer na levering van hun goederen of diensten een factuur, waardoor hun betaling ook later binnenkomt. Bovendien blijkt dat er nog weinig informatie wordt uitgewisseld over de status van een factuur. Slechts 18 procent van de leveranciers ontvangt een apart bericht dat de factuur is goedgekeurd. De mogelijkheden die goedgekeurde facturen bieden - bijvoorbeeld voor financieringen of zicht op de verwachte kasstroom - blijven daardoor nog voor een groot deel onbenut.
 
Andere redenen voor vertraging zijn fouten in de factuur, zoals een verkeerd bedrag of het ontbreken van gegevens als het PO-nummer. Late betalingen ontstaan in een derde van de gevallen door onenigheid met de afnemer. Betaalme.nu adviseert leveranciers om elektronisch te factureren, om zo de kans op fouten te verkleinen.
Over Betaalme.nu Betaalme.nu is een non-commercieel initiatief dat erop is gericht om met mkb aan meer liquiditeit te helpen door kapitaal vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Het doel is om binnen vijf jaar na de start in november 2015 met 500 van de grootste bedrijven in Nederland 2,5 miljard aan extra liquiditeit vrij te maken. Inmiddels zijn er 45 deelnemers. Meer informatie: www.betaalme.nu.

Bron: MKB