Winkelambacht geeft aanzet voor aanpak regeldruk

Dure werkgeversverplichtingen bij langdurige ziekte van werknemers, hoge en niet transparante lokale lasten en regelgeving. Vijf brancheorganisaties (ANKO-kappers, VBW-bloemisten, KNS-slagers , NSV-schoenherstellers en NBOV-bakkers) hebben samen onderzocht wat hun achterban het meest beperkt in het ondernemen en welke regels en verplichtingen een zware last vormen. In de Haagse kapsalon M-Haarvorming overhandigde ambassadeur Maatwerkaanpak Winkelambacht Patrick van Domburg samen met ANKO-voorzitter Jan Franssen vandaag de rapportage met de elf grootste belemmeringen aan minister Kamp van Economische Zaken.

Onder aanvoering van kappersbranche ANKO strijdt de coalitie van brancheorganisaties sinds de zomer van 2014 actief voor minder regeldruk in de sector winkelambacht. MKB-Nederland en Detailhandel Nederland steunen dit bondgenootschap. Minister Kamp beloofde in februari middelen en capaciteit beschikbaar te stellen voor de Maatwerkaanpak Winkelambacht om het terugdringen van de lasten- en regeldruk een impuls te geven. Dit rapport is de aanzet daartoe.

Te veel tijd, geld en moeite
Ondernemers ervaren dat zij door regelgeving en procedures van de overheid te veel tijd, geld en moeite moeten besteden aan zaken die geen bijdrage leveren aan het voorbestaan van de onderneming. Bovendien is dit direct van invloed op het inkomen van de ondernemer zelf. Ondernemers vinden regels overigens wel degelijk belangrijk, mits er een eerlijke balans is tussen de maatschappelijke risico’s die de overheid wenst af te dekken en de inspanningen die de ondernemer daarvoor moet leveren. Gezien de aard en beperkte omvang van winkelambachtelijke bedrijven is deze balans vaak ver te zoeken en worden onnodig hoge kosten gemaakt, menen de vijf branches.

Mkb als 'maat der dingen'
MKB-Nederland presenteerde op 9 februari ‘Kansrijk! - de groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb’. Terugdringen van (lokale) regeldruk en onredelijk hoge werkgeverslasten zijn ook daarin speerpunten. Bij de overhandiging aan premier Rutte riep voorzitter Michaël van Straalen de landelijke overheid op het mkb‘ als maat der dingen’ te nemen bij wet- en regelgeving.

Bron: MKB-Nederland

Rapport belemmeringen regeldruk winkelambacht
Vandaag om 12:00 uur is het rapport 'Belemmeringen regeldruk winkelambacht' gepresenteerd aan Minister Kamp. Het rapport is hier in te zien.