CrispinusFamiliedag

Elk jaar wordt in principe op de laatste zondag van oktober de CrispinusFamiliedag gehouden. St Crispinus is de patroonheilige van de schoenmakers. De gedenkdag van St Crispinus (of St Crispijn) en zijn broer Crispinianus worden vindt elk jaar officeel plaats op 25 oktober. Dat kan vaak een werkdag zijn daarom hebben wij gekozen voor de dichtsbijzijnde zondag. Vroeger werd in veel landen de dag van patroonheilige van de schoenherstellers herdacht. Nu nog maar in enkele landen. Bij de fusie van de katholieke en Christelijke bond van Schoenmakerspatroons in 1991 tot de Verenigde Organisatie van Schoenmakers was dit een fusieafspraak. Bij de fusie van de Verenigde Organisatie van Schoenmakers en de OndernemersUnie in het Schoenambacht in 2001 hebben we een combinatie van Crispinusdag en de Familiedag gemaakt in de CrispinusFamiliedag.

Het hele verhaal over Crispinus en Crispinianus kunt u hier vinden inclusief een deel uit Shakespeares toneelstuk Henry V waar St. Crispains day in voor komt.

CrispinusFamiliedag 2017

De CrispinusFamiliedag wordt dit jaar op zondag 22 oktober 2017 gehouden. Alle leden zullen hier nog een uitnodiging voor ontvangen, maar de datum kunt u alvast in uw agenda noteren.

Formulier inschrijving CrispinusFamiliedag

Hierbij meld ik me aan voor de CrispinusFamiliedag

Crispinusfamiliedag 2015

Lees hier alles en bekijk de foto's van CrispinusFamiliedag 2015.

Lees meer >>>