Pensioenopbouw omhoog in 2024

NSV Nieuws van 29-05-2024

Voor werknemers is in 2024 de pensioenopbouw omhooggegaan van 1,41% naar 1,622%. De pensioenpremie is ongewijzigd gebleven: 24,75%. De verdeling over werkgevers en werknemers is ook gelijk gebleven.

Gestegen rente

De verhoging van de pensioenopbouw is mogelijk door de gestegen rente. Hierdoor is de kostprijs van pensioen lager geworden. Met dezelfde premie kan er dus meer pensioen worden opgebouwd.

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw van 1,622% is de maximale pensioenopbouw die in de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel mogelijk is. Ook in 2018 was de pensioenopbouw 1,622%. Daarna was deze lager. De pensioenpremie voor de aanvullende regeling blijft 26,4%. De verdeling van de premie over werkgevers en werknemers vindt in onderling overleg plaats.

Pensioenopbouw 2025

Eind 2024 wordt gekeken of de pensioenopbouw in 2025 gelijk kan blijven aan het jaar 2024: 1,622%. Bepalend is voornamelijk de hoogte van de rente op dat moment.

Bron: De Werkgever, Pensioenfonds Detailhandel (https://pensioenfondsdetailhandel.nl/content/publications/De-Werkgever-2024-nr-20.pdf)

logo pensioenfonds logo pensioenfonds