Algemene Ledenvergadering NSV 10-06-2024 - Bij DHTA in Utrecht

NSV Nieuws van 29-05-2024

Op maandag 10 juni 2024 wordt de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging gehouden. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

De ledenvergadering zal dit jaar fysiek worden gehouden bij de Dutch Health Tec Academy, Sint Laurensdreef 22, 3565 AK Utrecht.

De uitnodiging met daarin het programma zal later naar u worden gestuurd.

De inloop is vanaf 19.00 uur en de aanvangstijd is 19.30 uur.

Voor de ledenvergadering kunt zich alvast aanmelden via dit formulier (https://www.schoenmaker.nl/pg-32062-7-134005/pagina/form_-_opgave_ledenbijeenkomst.html) of via e-mail aan info@schoenmaker.nl (mailto:info@schoenmaker.nl).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge├»nformeerd en zien u graag allemaal op maandag 10 juni 2024!

save the date 2 save the date 2