Problemen Geldmaat

NSV Nieuws van 03-11-2023

Geldmaat heeft te maken een hogere onbeschikbaarheid van haar automaten dan gebruikelijk. Dit komt door een lange levertijd op onderdelen voor haar automaten. Hierdoor kan het voorkomen dat automaten langdurig buiten gebruik staan. Omdat dit op sommige locaties zeer ongewenst is, haalt zij onderdelen uit enkele werkende automaten van hetzelfde type. Hiermee kunnen knellende situaties worden opgelost. 
Dit betekent wel dat bij de automaat waar de onderdelen zijn weggenomen, tijdelijk alleen het opnemen van biljetten mogelijk is. Storten van losse biljetten is daar tijdelijk niet mogelijk. Dit duurt naar verwachting nog 3 tot maximaal 6 weken. Geldmaat past dit laatste toe op plaatsen waar weinig gebruik wordt gemaakt van storten.  

Wat is er aan de hand? 
Het gaat om een tijdelijk situatie met een tweeledige oorzaak. Ze hebben te maken met een storing in een bepaald type automaat (storten en opnemen) die zich niet snel laat oplossen door extreem lange levertijd op onderdelen. Dit is een zeer onwenselijke situatie, zeker op locaties waar geen of weinig alternatieven zijn, of waar mensen moeite hebben de alternatieven te vinden. 
Om deze automaten toch sneller te herstellen, halen ze deze onderdelen uit andere automaten van hetzelfde type. Daardoor kan die automaat blijven werken, maar alleen voor het opnemen van biljetten. Uiteraard hebben ze bij selectie van die automaten gekeken naar het gebruik van de automaat. Het gaat om automaten die weinig voor storten werden gebruikt of waar voldoende alternatieven in de omgeving zijn.

Piek in september
Ze zitten momenteel in de overgangsfase waarbij we de onderdelen herplaatsen. Dit betekent dat er in september een piek is geweest van automaten die nog niet hersteld waren en automaten die alleen geschikt waren voor opname van biljetten. Deze piek werken ze de komende twee weken verder weg, zodat alle defecte automaten weer zullen zijn hersteld.
Zodra nieuwe onderdelen zijn gearriveerd, herstellen ze ook de locaties waar nu alleen opname biljetten mogelijk is. Naar verwachting is hersteld voor de drukte in december zich aandient. 

Geldmaat afbeelding sba Geldmaat afbeelding sba