Enquête maatschappelijke bijdrage ondernemers

NSV Nieuws van 13-09-2023

Vrijdag 17 november is het de Dag van de Ondernemer, een dag waarmee we de inzet en het belang van ondernemers voor Nederland meer zichtbaarheid geven.

In het kader van deze dag doet VNO-NCW samen met onderzoeksbureau Panteia onderzoek naar de Maatschappelijke bijdrage van ondernemers. Met dit onderzoek kunnen wij richting gemeenten en politiek Den Haag het belang van ondernemers en hun inzet lokaal nog beter onderbouwen.

Het is voor het onderzoek van belang dat we veel respons krijgen van ondernemers, daarom waarderen wij het zeer als u deze enquête zo breed mogelijk wil wegzetten onder ondernemers. Bedankt voor uw hulp! » Het onderzoek loopt tot en met dinsdag 27 september (https://panteia.nebu.com/scripts/dubinterviewer.dll/Frames?Quest=505&paf=102&utm_source=MKB%2DNederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e%2Dmail&QW7261=880184&Resp=1708378252&redirected=1&device=PC&html5=true&utm_source=Nieuwsbrief_leden_economie&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail)

Bron: VNO-NCW

VNO-NCW VNO-NCW