Uitnodiging digitale Thema-bijeenkomst 8 mei 2023

NSV Nieuws van 03-05-2023

Beste leden,

Zoals aangekondigd, vindt er op maandag 8 mei 2023 i.p.v. de regio’s een digitale thema bijeenkomst plaats. Deze sessie zal vooral gaan over belangrijke thema’s waar we ons als Nederlandse Schoenmakers Vereniging op dit moment mee bezig houden.

De avond start om 20.00 uur en iedereen die zich aanmeldt zal van ons een link met uitleg ontvangen om via Microsoft Teams in te loggen. Voorheen deden wij deze bijeenkomsten altijd via Zoom maar ook ons bestuur vergadert al geruime tijd via Microsoft Teams wat als prettig wordt ervaren. U kunt dus vanuit uw eigen huis of bedrijf deze bijeenkomst meemaken. Wat heel veel reistijd voor u scheelt.

De volgende thema’s willen we graag met u bespreken.

Allereerst zullen wij u een uitleg geven over het project Ambacht Plus. Dit is een project dat wij, met als penvoerder MKB-Nederland hebben aangevraagd, i.s.m. de Kappers (ANKO), Slagers (KNS), Bakkers (NBOV), parketteurs (Inretail) en de goud- en zilversmeden (FGZ) bij het ministerie van Economische Zaken en waarvoor we een subsidie hebben verkregen. Dit is gericht op het verbeteren van ondernemerschap. Daarin zit o.a. kostprijsbereking (onze eigen kostprijsberekeningtool wordt daarvoor gemoderniseerd), de beschikbaarheid van cijfers over de branche via Retailinsiders en het ontwikkelen van opleidingen en cursussen voor ondernemers in het kader van ondernemerschap in onze branches.

Verder willen wij u graag meenemen in het vullen van uw eigen mini-site en daarmee digitale presentatie op onze website.

Maar bovenal zullen ook zeer actuele onderwerpen worden besproken.

- We onderhandelen weer over de CAO Schoentechniek. Graag vragen wij uw mening.

- De verschijning van het rapport over de effectiviteit van de lage BTW. Daarmee staat ook weer het behoud van de lage BTW onder druk. Uiteraard doen wij er alles aan om een verhoging te voorkomen. Maar graag nemen wij u mee in de actualiteit.

- Een onderzoek over de duurzaamheid van de hele schoenketen en daarmee onze plek daarin als schoenherstellers.

- De aanvraag van diverse financiële regelingen zoals bijvoorbeeld de TEK-regeling (tegemoetkoming energiekosten) Maar ook de subsidie Praktijkleren (voor het opleiden van leerlingen op school).

- Graag vragen wij ook uw mening in een discussievorm hoe wij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat er nieuwe schoenherstellers opgeleid worden. Die straks wellicht ook uw zaak over kunnen nemen. Want dat gebeurd al enige jaren veel te weinig.

- En natuurlijk kunt u zelf ook al uw vragen stellen.

Kortom een vol programma waarbij we vooral ook met u in gesprek gaan.

Daarnaast in de bijlage uw aandacht voor het onderzoek in de bijlage van het kamerlid Renske Leijten. Zij heeft een enquête gelanceerd voor kleine ondernemers omdat ze graag wil weten wat daarvoor de problematiek is. Wij vinden dit heel belangrijk. Er wordt altijd alleen maar gesproken over grote bedrijven in de tweede kamer. De kleine bedrijven hebben heel andere aandachtspunten en problemen. U kunt ook hier rechtstreeks de enquête invullen via www.sp.nl/ondernemersenquete (http://www.sp.nl/ondernemersenquete).

U kunt zich aanmelden voor de digitale themabijeenkomst door een mail te sturen naar info@schoenmaker.nl (mailto:info@schoenmaker.nl) of hier het formulier (https://www.schoenmaker.nl/pg-32062-7-134005/pagina/form_-_opgave_ledenbijeenkomst.html) op onze website in te vullen.

Met vriendelijke groet,

Margret Hoekenga-Idema

Secretaris.

300x250 300x250