'Wat zijn je mogelijkheden als ondernemer wanneer de financiële lasten zich opstapelen?'

NSV Nieuws van 18-11-2022

Op 14 december organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland van 16:00 tot 17:00 uur het webinar ‘Wat zijn je mogelijkheden als ondernemer wanneer de financiële lasten zich opstapelen?’

Dit webinar is een vervolg op het webinar ‘terugbetalen van uitgestelde belastingen’ (https://www.ondernemen.nl/artikelen/bodt-info/zoeken/terugkijklink-webinar-terugbetalen-van-uitgestelde-belastingen-29-september-2022) van 29 september jongstleden. Het is bedoeld voor ondernemers die te maken hebben met een stapeling van financiële lasten die hun onderneming in de problemen kan brengen.

Na afloop van dit webinar:

- weet je precies hoe het zit met de mogelijkheden van een sanering en kwijtschelding bij de belastingdienst;

- ben je bekend met de voor- en nadelen en belangrijke randvoorwaarden;

- kun je de afweging maken tussen tijdig en bewust stoppen of doorgaan;

- weet je wanneer schulden problematisch zijn;

- ken je de mogelijkheden en regelingen die je gemeente heeft voor ondernemers met schulden;

- is vanuit de praktijkvoorbeelden duidelijk welke stappen je samen met de gemeente kunt zetten;

- kun je vooruitkijken en je perspectief bepalen.

Aanmelden
Aanmelden voor het webinar kan via deze link (https://e0a1af21.sibforms.com/serve/MUIEAHzBDU1RYb95kpGgcva5YV0zXqcJGk46DPmMmsx304dLOqeJJ2kEX_-tlMYjzm2I7rJXAnWr81dxEcf5JbSPsMC52gDA6YXblps7vhwMRzBeSQfmCePO3ZjQGMXAV7ay5gK1Wi8vgZyl_YvmxobtaxhUWbsFplZFal-1SjG63yto_Y3jGr-dpbQht4rtFbm8QNgKo_22yUsG).

Vragen?
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met secretariaatmkb@vnoncw-mkb.nl (mailto:secretariaatmkb@vnoncw-mkb.nl).

Tot dan!
Secretariaat Bureau MKB-Nederland

Bron: Ondernemen.nl (https://www.ondernemen.nl/evenementen/webinar/wat-zijn-je-mogelijkheden-als-ondernemer-wanneer-de-financiele-lasten-zich-opstapelen)

 

VNO-NCW VNO-NCW
MKB-Nederland MKB-Nederland