LIV verruimd in 2023

NSV Nieuws van 18-11-2022

Het kabinet trekt voor 2023 211 miljoen euro extra uit voor het Lage Inkomens Voordeel (LIV) voor werkgevers. Dat gebeurt als onderdeel van de mkb-envelop (in totaal 500/600 mln structureel) die met Prinsjesdag bekend was gemaakt en die geldt als gedeeltelijke compensatie voor de verhoging van het lage tarief in de winstbelasting.
Met het LIV komt het kabinet bedrijven deels tegemoet vanwege de forse verhoging van het minimumloon per 1 januari aanstaande. Door een aangenomen amendement van GroenLinks is de verruiming voor 2024 (met 156 miljoen) van de baan. Het LIV stopt in 2025. 

Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/09/kamerbrief-reactie-op-informatieverzoek-invulling-mkb-enveloppe)

Rijksoverheid-logo Rijksoverheid-logo