Lokaal Retail Belang - juli 2021

NSV Nieuws van 11-08-2021

Afscheid van onze zeer gewaardeerde collega: Harrie Jager
Een zeer bevlogen en deskundige collega gaat Lokaal Retailbelang helaas verlaten. Harrie gaat per 15 juli beginnen aan zijn welverdiende pensioen. Hij was naast adviseur bij de ANKO, sinds vorig jaar juni ook regio-adviseur bij Lokaal Retailbelang in de provincies Utrecht en Gelderland. Een belangenbehartiger pur sang, met de belangen van het ondernemerscollectief altijd voorop. We zullen zijn deskundigheid, maar ook zijn kwinkslag en creatieve benaderingen gaan missen. De taken van Harrie zullen vooralsnog waargenomen worden door de beleidscoördinator Irma Talens. 

Grote omzetderving te verwachten door maatregelen op de Haringvlietbrug (A29)
Lokaal Retailbelang is benaderd door de FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen op Goeree-Overflakkee) inzake de aangekondigde maatregelen van Rijkswaterstaat om te komen met een snelheidsbeperking tot 50 km/h op de Haringvlietbrug (de A29) vanwege de slechte staat van de Haringvlietbrug. Daarnaast wil men overgaan tot één rijstrook per rijrichting voor een periode van twee jaar. De regio zal hierdoor jaren in de verkeersellende terecht gaan komen, wat leidt tot enorme economische schade. De A29 is een hele belangrijke verbinding tussen Rotterdam en Zuidwest Nederland. De gemeentebesturen in de regio en gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland hebben ook alle aandacht voor dit probleem. FOGO trekt samen met hen op. Lokaal Retailbelang ondersteunt FOGO daarbij. Intussen is een brief aan minister van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzonden.  Daarnaast heeft Lokaal Retailbelang deze lobby opgeschaald naar VNO-NCW MKB-Nederland. We zullen gezamenlijk in dit dossier optrekken met als uiteindelijk doel de schade voor onze ondernemers te minimaliseren. 

Lokaal Retailbelang van invloed bij ‘herstart’ Detailhandelsvisie in Winschoten.
Dat er veel commotie kan ontstaan doordat er niet ‘samen wordt opgetrokken’ bleek de afgelopen tijd in Winschoten. De gemeente Oldambt had een detailhandelsvisie laten opstellen voor het centrum van Winschoten. Daarin was een forse transformatieopgave met een bijbehorend uitvoeringsplan opgenomen. Vervolgens is deze visie gepresenteerd aan de ondernemersverenigingen. De ondernemers hadden hierbij de nodige kritiek c.q. kanttekeningen en hier is door Lokaal Retailbelang zowel schriftelijk alsook mondeling naar de gemeente op gereageerd. Na een aantal weken werd echter de onaangepaste visie geagendeerd op de gemeenteraadsvergadering ter besluitvorming. Ondernemers zagen en voelden zich gepasseerd en hebben in niet te verstande bewoordingen de publiciteit gezocht middels persberichten, waarop de gemeente weer reageerde. Kortom men ging figuurlijk ‘rollebollend met elkaar over de winkelstraat’. 

De urgente situatie binnen het Winschoter-centrumgebied wordt door zowel Lokaal Retailbelang als de ondernemers niet ontkent. Echter de enige manier om hier belangrijke stappen te kunnen maken is door hierin samen op te trekken. De noodzaak tot die samenwerking is steeds door Lokaal Retailbelang benadrukt en heeft na een tweetal weken met veel commotie zijn uitwerking gehad.

De genoemde detailhandelsvisie komt in de huidige vorm niet meer voor behandeling terug in de gemeenteraad. Er komt een hernieuwde versie die wordt uitgewerkt binnen een hiervoor opgerichte Taskforce Winschoten, waar naast de ondernemersvereniging City Club Winschoten, een vertegenwoordiger uit de horeca, de gemeente Oldambt, de lokale vastgoedvereniging, ook Lokaal Retailbelang zitting in zal nemen. 

€ 6 miljoen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de Limburgse economie 
De EU stelt € 6 miljoen beschikbaar om Limburgse mkb’ers uit de COVID-19-crisis te leiden. In Limburg is door LIOF het project ‘Limburg Herstelt en Versnelt’ opgezet. Het project kent drie onderliggende bouwstenen: Limburg Toekomstbestendig, Limburg Toerisme en International Trade Development. Via de REACT-EU bijdrage van € 6 miljoen kan LIOF tot 1 juli 2023 op ieder van de drie bouwstenen een extra impuls geven aan mkb’ers die uit de COVID-19 pandemie willen innoveren en/of internationaliseren en hiermee bijdragen aan de vergroening en/of digitalisering van de Limburgse economie. Met ‘Limburg Herstelt en Versnelt’ zal LIOF mede door de inzet van Lokaal Retailbelang ook (voor het eerst) mkb’ers in de detailhandel ondersteunen. Meer info over deze programma’s is te vinden op https://liof.nl/fondsen-en-programmas 

Oproep aan ondernemend Limburg
Mkb’ers die willen herstellen van de COVID-19 pandemie en versneld willen innoveren en/of internationaliseren, kunnen contact opnemen met LIOF. LIOF kan helpen met advies, netwerk en financiering. LIOF is er ook voor mkb’ers in de detailhandel die willen innoveren, vergroenen en/of digitaliseren.

Leergang Toekomstbestendig Retailmanagement
In het kader van de uitrol van de Overijsselse Retailaanpak, waarbij Lokaal Retailbelang actief betrokken is, is Saxion Hogeschool in nauwe samenwerking met SDBM (Stichting Deventer Binnenstadsmanagement) de leergang Toekomstbestendig Retailmanagement en Leiderschap voor ondernemers in de binnenstad van Deventer gestart. De unieke leergang is ontwikkeld om ondernemers en het ondernemerschap te versterken, zodat de binnenstad en haar ondernemers beter toegerust zijn om de grote uitdagingen waar ze voor staan het hoofd te bieden. Een gemêleerd gezelschap van 17 ondernemers gaat tijdens 15 praktijkgerichte bijeenkomsten weer terug de schoolbanken in om zich nader te informeren over nieuwe kennis en ontwikkelingen in retailland en om hun vaardigheden als ondernemer te versterken. Naast corona zien ondernemers in de binnenstad zich geconfronteerd met veel nieuwe uitdagingen die vragen om nieuwe kennis en inzichten, zoals nieuwe technologieën, leegstandsontwikkeling, veranderende consumentenbehoeften en koopgedrag. De coronacrisis heeft de noodzaak van de leergang alleen maar versterkt, doordat het flexibiliteit, toekomstgerichtheid en ondernemerschap tot het uiterste op de proef stelt. Dat is precies wat de leergang verder wil ontwikkelen. 

Bron: Lokaal Retail Belang (https://www.lokaalretailbelang.nl/)

logo lokaal retailbelang logo lokaal retailbelang