Zesde aanvraagperiode NOW

NSV Nieuws van 06-08-2021

Tegemoetkoming voor de periode: juli, augustus en september 2021
Aanvragen: vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021

Aanvragen tegemoetkoming NOW zesde aanvraagperiode:

De overheid vindt het belangrijk dat alleen werkgevers die de tegemoetkoming echt nodig hebben, van de regeling gebruikmaken. Daarom vragen wij u om alleen een aanvraag te doen als u door buitengewone omstandigheden zoals de coronacrisis in financiële problemen komt.

Aanvraag NOW wegens overstromingen Limburg

Ook werkgevers die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg en daardoor omzet mislopen, kunnen in de zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming NOW aanvragen. Voor deze werkgevers gelden dezelfde voorwaarden. Wat de reden van de aanvraag is (coronacrisis of gevolgen van de overstromingen) maakt geen verschil.

Let op: als u gebruik maakt van de regeling Onwerkbaar weer en daarnaast NOW aanvraagt, tellen de WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer mee als omzet voor de NOW. Het percentage omzetverlies dat u invult op de aanvraag NOW wordt hierdoor dus lager.

Voor de zesde aanvraagperiode geldt:

-U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft vergeleken met 2019.

-Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. In uw aanvraag kunt u daarom maximaal 80% omzetverlies invullen.

-De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.

-Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend.

-De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in februari 2021.

-Die loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in uw aanvraag.

-De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.

-De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

-Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.

-Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin u NOW ontvangt, heeft u ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.

-U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Lees verder op de website van het UWV (https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/zesde-aanvraagperiode-now/index.aspx)

Bron: UWV (https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/zesde-aanvraagperiode-now/index.aspx)

logo UWV logo UWV