Maatwerkaanpak regeldruk winkelambachten

Dure werkgeversverplichtingen bij langdurige ziekte van werknemers, hoge en niet transparante lokale lasten en regelgeving. Vijf brancheorganisaties (ANKO-kappers, VBW-bloemisten, KNS-slagers , NSV-schoenherstellers en NBOV-bakkers) hebben samen onderzocht wat hun achterban het meest beperkt in het ondernemen en welke regels en verplichtingen een zware last vormen. In april 2015 overhandigde ambassadeur Maatwerkaanpak Winkelambacht Patrick van Domburg samen met ANKO-voorzitter Jan Franssen de rapportage met de elf grootste belemmeringen aan minister Kamp van Economische Zaken.

Vervolgens is dit verder uitgewerkt in een actieprogramma dat op 18 december 2015 aan de tweede kamer werd aangeboden door minister Kamp.

Dit actieprogramma is tot stand gekomen in opdracht van de Ambassadeur Maatwerkaanpak winkelambacht, de heer Patrick van Domburg. Bij de ontwikkeling is samengewerkt met de brancheorganisaties voor bakkers (NBOV), schoenherstellers (NSV), slagers (KNS), bloemisten (VBW) en kappers (ANKO). De uitwerking van de oplossingsrichtingen heeft plaatsgevonden in afstemming met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Financiën, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de regiegroep van de Retailagenda, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie SZW, de gemeenten Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Dronten, IJsselstein en Tilburg, Stichting Voice, Stichting Reprorecht, Sena, Buma-Stemra, Detailhandel Nederland, MKB Nederland en VNO-NCW.

Momenteel bevinden we ons in de fase dat de 11 gezamenlijk gekozen knelpunten nader worden aangepakt. De gehele discussie die nu bijvoorbeeld loopt dat doorbetaling bij ziekte gedurende twee jaar veel te lang is komt uit dit traject vandaan.

Op onze website is een speciaal onderdeel gebouwd onder publicaties NSV Lobby belemmeringen regeldruk Winkelambacht. Dat vindt u hieronder Daar wordt verslag gedaan van het hele traject en zijn de rapporten beschikbaar.

Nog even in het kort:

Dit pakken we aan:

- Onnodige kosten door onduidelijke regelgeving bedrijfshulpverlening (BHV)

- Hoge en complexe vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten

- Administratieve verplichtingen vanwege de hygiënecode zonder toegevoegde waarde

- Hoge regeldruk door nieuw etikettenbeleid

- Hoge kosten en veel werk door de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

- Hoge kosten door verplichtingen in het ontslagrecht

- Dure verplichtingen bij langdurige of regelmatige ziekte van medewerkers

- Complexe regels van de werkkostenregeling

- Dienstverlening van gemeenten is onder de maat

- Hoge en onduidelijke gemeentelijke lasten voor ondernemers in het winkelambacht

- Verlies van omzet door hoge parkeerkosten en slecht parkeerbeleid

- Want uiteindelijk willen we gewoon met elkaar gewoon ondernemen zonder gedoe.

 

 

Regeldruk  belemmeringen Regeldruk belemmeringen
Regeldruk belemmeringen schoenmakers Regeldruk belemmeringen schoenmakers